soukkio-avainlippusv_aa_logo_soukkio_oy_fi_383444

Lisäpaino + teline 500kg

Tielanat

Lisävaruste

Lisäpaino voidaan asentaa 1300 – 3700 tielanoihin