soukkio-avainlippusv_aa_logo_soukkio_oy_fi_383444

Piennarterä

Tielanat

Lisävaruste

  • Leveys 915 mm
  • Hydraulinen nosto/lasku
  • Esteeseen ajettaessa piennarterä pääsee kääntymään taakse, palautus työasentoon hydraulisylinterillä