Sandspridarvagn

Sandspridarvagn

  • Volymer 4,5 m³, 5,0 m³ och 8,0 m³
  • Sandningsbredd 2,2 m ( 4,5m³), 2,5 m ( 5 och 8 m³)
  • Hydrauliskt motordriven kedjeöverföring för omrörar/krossningsvals, med steglöst justerbar utmatningshastighet och flödeskontrollventil.
  • ½” hydraulslangar med valfria snabbkopplingar
  • Stor utmatningsvals, som garanterar ett bra och jämnt sandningsspår
  • Tät fjäderbetonad valsgummi håller materialen i skopan vid transportering
  • Lätt att tömma på grund av hydraulisk bottenlucka
  • 1 års garanti